Νέοι χώροι συμμετοχής εκπαίδευσης ανεξαρτησίας

Το σχέδιο Hi-Ability υιοθετεί μια πρωτότυπη μεθοδολογική προσέγγιση, όπου το πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης εστιάζει στην κοινωνικο-εκπαιδευτική αξία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης ανθρώπων με νοητική υστέρηση, ενισχύοντας τις ικανότητές τους στον τομέα των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της πεζοπορίας.

Νέοι χώροι συμμετοχής εκπαίδευσης ανεξαρτησίας

Το σχέδιο Hi-Ability υιοθετεί μια πρωτότυπη μεθοδολογική προσέγγιση, όπου το πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης εστιάζει στην κοινωνικο-εκπαιδευτική αξία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης ανθρώπων με νοητική υστέρηση, ενισχύοντας τις ικανότητές τους στον τομέα των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της πεζοπορίας.

Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι μας ?

Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι μας ?

Πώς δημιουργήθηκε το σχέδιο Hi-Ability ?

Πολύ συχνά, οι κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία τείνουν να διαχωρίζουν τους δικαιούχους, καθώς παρέχονται σε προστατευμένα, «κλειστά» πλαίσια, που λαμβάνουν χώρα υπό την οπτική της «βοήθειας» και της απομόνωσης.

Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην αντίληψη της αναπηρίας προς την κοινωνία και μια αδυναμία κατανόησης των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Το Hi-Ability θέλει να "ανοίξει τις πόρτες σε νέους χώρους εκπαίδευσης", προωθώντας μια εκπαίδευση για αυτονομη, ανεξάρτητη και χωρίς αποκλεισμούς ζωή, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ακόμη πολύ προσβάσιμο, όπως η πεζοπορία και ο οικοτουρισμός.

Ένα περιβάλλον όπου είναι δυνατόν να εξισωθούν οι διαφορές και να αναδειχθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες όλων

Πώς δημιουργήθηκε το σχέδιο Hi-Ability ?

Πολύ συχνά, οι κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία τείνουν να διαχωρίζουν τους δικαιούχους, καθώς παρέχονται σε προστατευμένα, «κλειστά» πλαίσια, που λαμβάνουν χώρα υπό την οπτική της «βοήθειας» και της απομόνωσης.

Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην αντίληψη της αναπηρίας προς την κοινωνία και μια αδυναμία κατανόησης των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Το Hi-Ability θέλει να "ανοίξει τις πόρτες σε νέους χώρους εκπαίδευσης", προωθώντας μια εκπαίδευση για αυτονομη, ανεξάρτητη και χωρίς αποκλεισμούς ζωή, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ακόμη πολύ προσβάσιμο, όπως η πεζοπορία και ο οικοτουρισμός.

Ένα περιβάλλον όπου είναι δυνατόν να εξισωθούν οι διαφορές και να αναδειχθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες όλων

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα

IO1

Εργαλειοθήκη Hi-Ability για εκπαιδευτικούς

IO2

Εφαρμογή του Hi-Ability για κινητό

IO3

Πράσινος Οδηγός Hi-Ability

IO4

Συστάσεις πολιτικής και οδηγίες για τη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πεδία

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην Ευρώπη είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες – και ιδίως με ενήλικες με νοητική υστέρηση- να γίνουν καινοτόμοι “κόμβοι κατάρτισης”, που μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα

IO1

Εργαλειοθήκη Hi-Ability για εκπαιδευτικούς

IO2

Εφαρμογή του Hi-Ability για κινητό

IO3

Πράσινος Οδηγός Hi-Ability

IO4

Συστάσεις πολιτικής και οδηγίες για τη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πεδία

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην Ευρώπη είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες – και ιδίως με ενήλικες με νοητική υστέρηση- να γίνουν καινοτόμοι “κόμβοι κατάρτισης”, που μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Σχετικά με εμάς

Συμμετείχε στο έργο:

Σχετικά με εμάς

Συμμετέχουν στο έργο

Νέα

Νέα

Επικοινωνία

Controvento
Coperativa Sociale Onlus

info@controventocatania.it
Via San Paolo n 29, Catania
Via V. Brancati n 35, Catania
Cellulare +39 351 9799787
Telefono 095 0973326
Ufficio 095 2283712

Controvento
Coperativa Sociale Onlus

info@controventocatania.it
Via San Paolo n 29, Catania
Via V. Brancati n 35, Catania
Cellulare +39 351 9799787
Telefono 095 0973326
Ufficio 095 2283712