Νέοι χώροι συμμετοχής εκπαίδευσης ανεξαρτησίας

Νέοι χώροι συμμετοχής εκπαίδευσης ανεξαρτησίας

Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι μας ?

Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι μας ?

Πώς δημιουργήθηκε το σχέδιο Hi-Ability ?

Πώς δημιουργήθηκε το σχέδιο Hi-Ability ?

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα

IO1

Εργαλειοθήκη Hi-Ability για εκπαιδευτικούς

IO2

Εφαρμογή του Hi-Ability για κινητό

IO3

Πράσινος Οδηγός Hi-Ability

IO4

Συστάσεις πολιτικής και οδηγίες για τη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πεδία

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην Ευρώπη είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες – και ιδίως με ενήλικες με νοητική υστέρηση- να γίνουν καινοτόμοι “κόμβοι κατάρτισης”, που μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα

IO1

Εργαλειοθήκη Hi-Ability για εκπαιδευτικούς

IO2

Εφαρμογή του Hi-Ability για κινητό

IO3

Πράσινος Οδηγός Hi-Ability

IO4

Συστάσεις πολιτικής και οδηγίες για τη δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πεδία

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην Ευρώπη είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες – και ιδίως με ενήλικες με νοητική υστέρηση- να γίνουν καινοτόμοι “κόμβοι κατάρτισης”, που μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Σχετικά με εμάς

Συμμετείχε στο έργο:

Σχετικά με εμάς

Συμμετέχουν στο έργο

Νέα

Νέα

Επικοινωνία

Controvento
Coperativa Sociale Onlus

info@controventocatania.it
Via San Paolo n 29, Catania
Via V. Brancati n 35, Catania
Cellulare +39 351 9799787
Telefono 095 0973326
Ufficio 095 2283712

Controvento
Coperativa Sociale Onlus

info@controventocatania.it
Via San Paolo n 29, Catania
Via V. Brancati n 35, Catania
Cellulare +39 351 9799787
Telefono 095 0973326
Ufficio 095 2283712